Torni tipust leitud vasktoru

15. augustil aastal 2011 võeti rist, töömees Silver Sinimäe poolt, kirikutorni tipust alla. Ristialusest munast ürikuid ei leitud.

23. augustil alustati kõige alumise tornikupli lahtimonteerimist.
Üllatus oli suur, kui töömehed Priit Pedajas ning Hillar Reimus leidsid hoopis selle vaskkupli seest silindri ajalooliste ürikutega. Silindri tõid tornist alla Kaur Veeber ja Hando Ossip.

Ürikutega täidetud vasktoru oli kõige tõenäolisemalt Peetri kiriku torni tippu asetatud 21. septembril 1903.
108 aastat hiljem, 23. augustil 2011, leiti ürikuterull tornimuna all asuvast kuplist üles ja toodi alla, maa peale. Nädalapäevad seisis toru suletuna kirikus, kantslisse viiva trepi all.
28. augusti õhtul saeti ürikuterulli ülemine osa lahti. Saeti, sest toru oli kinni tinutatud hea inglistinaga ja seda ei saanud lihtsal viisil jootmiskolviga sulatades avada.
29. augustil 2011 avati toru kiriku altari ees, suure hulga tunnistajate ja ajakirjanike juuresolekul.
Torusse peidetud materjal oli suurepärases seisundis. Isegi vasktoru riivanud mürsukild või püssikuul ei olnud mingisuguseid kahjustusi teinud, ega tekitatud august ka niiskust paberitele ligi lasknud. Vasktoru sees oli veel teine, klaasist silinder. Vimasesse olid suletud käsikirjalised materjalid.

Leitud ürikute nimistu:

 • Chronic den St. Petri-Gemeinde zu Dorpat begonnen im Jahr 1875 von Wilhelm Gottfried Eisenschmidt ……    (Pastor Eisenschmidti käsikirjaline kroonika 1875-1903) 21 lk.
  Allkirjad ka: kiriku nõukogu, wöörmündrid ja volinikud.
 • Nimeleht Peetri koguduse liikmetega
 • Nimeleht kiriku mängukoori liikmetega
 • Jurjewi(Tartu) Peetri kiriku nõuukogu aruanne 1901. aasta kohta.    Jurjew 31. mai 1902
 • Jurjewi (Tartu) Peetri kiriku 1902. aasta aruanne,  Jurjew  18. aprill 1903
 • Ewangeeliumi-Lutheruse koguduste abikassa Weneriigis, Lehekene abikassa tööst 1901 a usupuhastuse pühaks Põhja-Liiwimaa komitee poolt. Laakmanni trükikoda  Jurjew 1902
 • Piiskopi teated kogudustele Liiwimaakirikliku elu üle aastal 1902  Riga –Schloss den 12. Juni 1903 Mattieseni trükk,  Jurjewis
 • Postimees Nr 79 Reedel  5. aprillil 1902
 • Postimees Nr 206 Esmaspäeval 15. septembril 1903
 • Postimees Nr 207 Teisipäeval 16. septembril 1903
 • Postimees Nr 210 Reedel 19. septembril 1903
 • Postimees Nr 211 Laupäeval 20. septembril 1903
 • Lasteleht Nr. 8 1903 Augusti ehk lõikusekuul Eesti päewalehe “Postimehe” hinnata kaaslane
 • Olewik  Nr 32. 1902  3. augustil  (lahtilõikamata)Olewik  Nr 32. 1903  7. augustil  (lahtilõikamata)
 • Olewik  Nr 33. 1903  14. augustil  (lahtilõikamata)
 • Olewik  Nr 34. 1903  21. augustil  (lahtilõikamata)
 • Olewik  Nr 35. 1903  18. augustil  (lahtilõikamata)
 • Olewik  Nr 37. 1903  11. septembril  (lahtilõikamata)
 • Einundzwanzigstes  Flugblatt der Unterstützungs-Kasse für die evangelisch-lutherischen Gemeinden Russlands zum Reformationsfest, den 19. Oktober 1903
 • Nordlivländische Zeitung (Vormals “Neue Dörptsche Zeitung”.) No 203 Mittwoch, den 10.(23.) September
 • Nordlivländische Zeitung (Vormals “Neue Dörptsche Zeitung”.) No 206 Sonnabend, den 13.(26.) September
 • Nordlivländische Zeitung (Vormals “Neue Dörptsche Zeitung”.) No 206 Sonnabend, den 13.(26.) September (kaks eksemplari)
 • Nordlivländische Zeitung (Vormals “Neue Dörptsche Zeitung”.) No 208 Dienstag, den 16.(29.) September
 • Nordlivländische Zeitung (Vormals “Neue Dörptsche Zeitung”.) No 209 Mittwoch, den 17.(30.) September
 • Die evangelisch-lutherische kirche Russlands im Werk ihrer Unterstützungs-Kasse im Jahre 1900 St.Petersburg 1901
 • Bericht über die Thätigkeit der Unterstützungs- Kasse für Evangelisch-Lutherische Gemeinden in Russland im Jahre 1902  St. Petersburg 1903
 • Die Evangelisch-Lutherische kirche Russlands im Werke ihrer Unterstützungs-Kasse im Jahre 1902 St.Petersburg 1903  (lahtilõikamata)
 • Vierundachtzigster Jahresbericcht der Evangelisch-Lutherischen Mission zu Leipzig, Leipzig 1903

Kokku 29 säilikut. Saksakeelsed lehed olid pehmenduseks klaastoru ümber ja otstes.

Ürikud olid septembri algusnädalatel kirikus huvilistele tutvumiseks välja pandud.
Väljavõetud materjali luges läbi koguduse õpetaja ja tegi nendest  “Peetri Kiriku aastaraamatu 2011”  jaoks väljavõtteid.
17. septembril 2011 pandi materjalid torusse tagasi ja toru joodeti uuesti kinni. Toru pandi koos uue silindriga ja praeguse ajastu ürikutega torni risti alla tagasi 22. septembril 2011.
Välja jäeti üks “Nordlivländische Zeitung” Nr. 206, 13. IX 1903, mida oli kaks eksemplari.

Juurde sai lisatud:

 • paljundus Peetri kiriku nõukogu aruandest 1903. aasta kohta, milles on torni ehitamise aruanne.
 • artikkel toru lahtivõtmise kohta ajalehest “Postimees” 30. september 2011.

Toru sulgemise käigus selgus, et kõik materjal ei mahu enam ilma kahjustusi tekitamata silindrisse tagasi. Kiire otsustamise korras jäid välja veel neli trükist:

 • “Nordlivländische Zeitung” Nr. 208, 16.IX 1903
 • “Nordlivländische Zeitung” Nr. 209, 17. IX 1903
 • Einundzwanzigstes Flugblatt der Unterstützungs-Kasse für die evangelisch-lutherischen Gemeinden Russlands zum Reformationsfest, den 19. Oktober 1903
 • Postimees  nr  210, 19. IX 1903

Vana toru kõrvale pandi uus, millesse paigutati:

 • Tervitus tulevastele põlvedele
 • Lühike ülevaade Peetri koguduse lähiajaoost ja hetkeolukorrast
 • Pidulikule toru sulgemise talitusele kogunenute allkirjadega lehed
 • Eesti kroonid, kõik paberrahanominaalid  ja mündid
 • Euromüntide stardikomplekt
 • Album Tartu Peetri kirik 1869-1884-1934
 • Aastaraamat Tartu Peetri kirik 2010
 • Ajaleht „Postimees“ 30. VIII 2011
 • Ajaleht Tartu Postimees 30. VIII 2011
 • Ajaleht „Postimees“ 22. IX 2011
 • Ajaleht „Eesti Kirik“ 31.VIII 2011
 • Ajaleht „Eesti Kirik“ 21. IX 2011
 • Tartu Peetri koguduse tegevust kajastavad artikliväljalõiked mis on ilmunud viimase kahe aasta jooksul ajalehtedes „Eesti Kirik“  ja „Tartu Postimees“.
 • Peetri kirikut tutvustav voldik
 • Peetri kiriku orelit tutvustav volik
 • Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut tutvustav voldik
 • Üks foto tellingutes kirikutornist juulis 2011.