Sümboolika

Peetri koguduse laulukooril oli kuni aastani 1940 koori lipp, millega käidi väljas suurematel laulupidudel ja rahvuslikel ühisüritustel. See lipp ei ole säilinud.
Kogudus otsustas valmistada kogudusele vapi ja lipu, mille alla saab edaspidi ka koguduse laulukoor oma esinduskäikudel koonduda.
Uue lipu ja vapi kavandi saamiseks pöörduti heraldik Priit Herodese poole, kes on valmistanud ka EELK üldlipu kavandi ning mitmete teiste EELK kogudsute lippude kavandid. Peetri koguduse vapi ja lipu kavandid valmisid 2010. aastal.
Kogudus tegi üleskutseid koguduse allorganisatsioonidele ja eraisikutele lipu ja vapi annetamise osas. Ettevõtmine realiseerus kolmandal aastal.

Lipp valmistati 2013 aastal Tallinna Lipuvabrikus. Maksumuseks 1200 €. Lipp valmistati annetuste toel. Annetajateks: Tartu Luterlik Peetri Kool, Tartu Peetri Koguduse segakoor, Tartu Peetri Koguduse kammerkoor, perekond Matisen, pr. Ene Tamm ja Peetri Koguduse liikmed.

Lipu heraldiline kirjeldus: sinisel lipukangal on mustaga ääristatud valge rist. Risti peal on EELK Tartu Peetri Koguduse vapi lipuvariant: Punasel ruudukujulisel väljal koguduse vapp – kuldkollase, valgete kaantega avatud raamatu kohal kuldkollane ladina rist. Saateks kummalgi pool valge võti.
Piduliku esinduslipu mõõt on 105×105 cm, lipukangast ääristavad narmad ja ehisnöörid on kuldkollased.

Nimeliselt teadaolevad annetajad: Maarja Dahl, Ave Gill, Hedi Hellenurm, Katrin Juhe, Triin Käpp, Elen Laine, Annika Allas-Laumets, Kaija Niidla, Erik Pallase, Vahur Põldsam, Kai Rohejärv, Helena Saar, Õilme Saks, Tarvo Siilaberg, Külvi Teder, Marko Tiirmaa, Ants Tooming, Krista Tõnnov, Priit Vaikmäe, Vahur Veeroja, Katrin Velbaum, Lea Voltri, Margit Vaikmäe, Viive Mägi, Reesi Lepa, Liisa Maasik, Margit Lail.

Koguduse vapp valmis samuti 2013 aastal. Vapi valmistas Tartus segutsev puidumeister Agur Ints. Vapi maksumus 300 €. Vapp valmis annetuste toel.
Vapi annetasid kogudusele:  Peetri koguduse nõukogu, koguduse juhatus, koguduse kirikuvanemad, koguduse naisring ja koguduse töötegijad.
Konkreetsed annetajad:
Piret Alama, Reimo Alama, Argo Aonurm, Väino Bitter, Siim Espenberg, Raimu Hanson, Aino Hein, Anne Hermet, Kalev Kasemets, Anneli Klaus, Kalju Koppel, Andrus Kruusla, Ants Liiva, Külli Lust, Leonard Matisen, Ülo Narva, Kristi Praakle, Lembit Reimann, Anneli Saaroja, Tarmo Salu, õp. Ants Tooming, Margit Vaikmäe, Ruth Villik, Leili Kuslap, Liidia Susi, Maria Kao, Mati Nõu, Maie Peets-Vasiljeva, Karita Palusoo, Maili Haav, Maret Rätsep,

Koguduse vapi ja lipu pühitses 1. septembril 2013 Tartu Luterliku Peetri Kooli avaaktus-jumalateenistusel peapiiskop Andres Põder.

Koguduse vapi ja lipu all asus tegutsema ka Tartu Luterlik Peetri Kool.