Inimesed

EELK Tartu Peetri Koguduse juhtorganid

NÕUKOGU LIIKMED (valitud 21. II 2021)

1. Piret Alama  
2. Reimo Alama                 
3. Väino Bitter
4. Raimu Hanson
5. Andres Kalamees
6. Virge Kiivit
7. Ants Liiva
8. Varje Matisen
9. Ülo Narva
10. Indrek Ostrat
11. Kristi Praakle
12. Silver Priimäe
13. Anneli Saaroja
14. Riina Salupere
15. Peeter Siilaberg
16. Kristjan Silm
17. Riho Sirge
18. Kristiina Tael-Annuk
19. Sirje Tagel
20. Valdek Tagel
21. Priit Vaikmäe
22. õp. Ants Tooming (ameti poolest)

NÕUKOGU ASEMIKUD:

1. Anneli Roose
2. Valve Liiva
3. Alar Arukuusk
4. Meelis Burget
5. Martin Kabral
6. Katrin Juhe
7. Kalev Kasemets

JUHATUS

Väino Bitter  (esimees)
Kaspar Engelbrecht
Andrus Kruusla
Külli Lust
Valdek Tagel  (abiesimees)
õp. Ants Tooming (ametist tuleńevalt)

REVISJONIKOMISJON

Virge Kiivit
Varje Matisen
Silver Priimäe

SINODISAADIKUD

Väino Bitter
Valdek Tagel
õp. Ants Tooming

SINODISAADIKU ASEMIKUD

Raimu Hanson
Külli Lust

Ants Tooming

Koguduse õpetaja

Ants Tooming (tel. 53945771), ants.tooming@eelk.ee

Koguduse nõukogu ja juhatus Kolmainupühal 30.V 2021

Koguduse nõukogu ja juhatus

Koguduse nõukogu ja juhatus Kolmainupühal 30.V 2021.