Trükised

Teadaolevalt on Tartu Peetri kogudus andnud välja kümme trükist:

1. Peetri kiriku nõukogu aruanne 1901. aasta kohta, Jurjew 31. mai 1902
2. Peetri kiriku 1902. aasta aruanne,  Jurjew  18. aprill 1903
3. Peetri kiriku nõukogu aastaaruanded 1903,1904 ja 1905, Jurjew 1906
4. Peetri kiriku nõukogu aastaaruanne 1906, Jurjew 1907

5. Tartu Peetri koguduse ajalugu

Tartu Peetri kiriku pühitsemise 25. a. juubelipäevaks ilmus koguduse esimese õpetaja W.G. Eisenshmidt`i välja antud kogumik,  milles kirjeldatakse sündmuste käiku koguduse arenemises ja tegevuses koguduse asutamisest 1869 kuni juubelipäevani, mida pühitseti 6. septembril 1909.
Seda trükist on väga vähe säilinud. Koguduse käsutuses on vaid üks eksemplar.

Tartu Peetri koguduse ajalugu

6. Tartu Peetri kirik 1869-1884-1934

Koguduse 65. aasta ja kiriku 50. aasta juubelipäevaks ilmus 1934. aastal Tartu Peetri koguduse album.
Selle kogumiku väljaandjaks on märgitud Tartu Peetri Üldkoguduse kirjastus. Peamised eestvedajad olid koguduse tookordsed õpetajad,  Jaan Treumann ja Gustav Rutopõld.
Väljaandel on veel palju teisi kaasautoreid. See ülevaatlik teos valgustab Peetri koguduse tegevuse erinevaid aspekte, kordab lugejale uuesti üle koguduse ajalookäigu ja annab hea ülevaate ka murrangulistest ajaloosündmustest.
1917 – 1919 aasta rasketest oludest ilmub kogumikus õp. Arnold Lauri ülevaatlik artikkel, mis valgustab punabandiitide ja mõrtsukate hirmutegusid Tartu linnas ja nende lagastustööd Peetri kirikus.
Kogudusel on nimetatud albumit säilinud üsna suures koguses, kuid sõja lõppedes ja  Nõukogude Venemaa teistkordse okupatsiooni alguses on  neist väljaannetest eemaldatud viimane vihik, mis kirjeldas just neid kommunistide kuritegusid.
Tervikväljaandeid, kus viimane vihikuosa on säilinud, on koguduse käsutuses teadaolevalt vaid kolm eksemplari.

Tartu Peetri kirik 1869-1884-1934

7. Tartu Peetri kirik A.D. 2010

Koguduse õpetaja Ants Toominga koostatud koguduse aastaraamat, mis annab ülevate koguduse elu kohta 2010 aastal ja edastab õp. Valdo Reimanni kirjutise kaudu ülevaate koguduse elust nõukogude ajajärgul.

Tartu Peetri kirik A.D. 2010

8. Tartu Peetri kirik A.D. 2011

Aastaraamat keskendub kiriku tornikiivri ja katuse suurremondile. Ajaloolised ülevaated koguduse elust nõukogude ajastul, organist Erna Säägi mälestuste põhjal.

Tartu Peetri kirik A.D. 2011

9. Tartu Peetri kirik A.D. 2012

Aastaraamatus on kirjeldus uue tornikella valamisest ja katuse remondi lõpuleviimisest.  Ülevaade koguduse elust aastatel 1981-1991.

Tartu Peetri kirik A.D. 2012

10. Tartu Peetri kirik A.D. 2013/2014

Aastaraamat vaatab tagasi koguduse elule 2013 ja 2014 aastatel. Ajalooline tagasivaade koguduse elule aastatel 1945-1965.  Ülevaade koguduse laulukooride 100 aasta pikkusest ajaloost. Juttu on koguduseliikmetest vabadusvõitlejate vastupanust viimase suure sõja ajal ning peale sõda ja represseeritute olukorrast 1955-1985. Peetri kiriku altarimaali saamiselugu, kunstnik Johann Köleri elust jm.

Tartu Peetri kirik A.D. 2013-2014