Muusika jumalateenistusel

Koguduse elu keskmeks on jumalateenistus. Jumalateenistuse liturgiale (kreeka k leitourgia – ühine, avalik töö või teenimine) on omane Jumala ja koguduse vaheline dialoog, kus leiab aset nii Jumala poolt inimese teenimine kui ka inimesepoolne Jumala teenimine. Ka muusikud soovivad tihti teenida Jumalat oma tänu ja armastusega ning lisada sõnale muusika. Esitatava muusika valik tuleb põhjalikult läbi mõelda. Laulud või instrumentaalmuusika saab olla kindlasti rohkem kui juhuslikult valitud lood. Muusika võimuses on rõhutada sõna ja mõtte tähtsust ning toetada jumalateenistuse arengut. Muusika saab ja peab olema väärikas partner jutlusele, kutsele, lähetamisele, palvele, kirjakohtadele, armulauale, õnnistamisele, rahusoovile ja armukuulutusele.

Muusikast jumalateenistustel loe ka  http://www.eestikirik.ee/node/10113

„Kiitke Jehoovat, sest Jehoova on hea, mängige tema nimele, sest see on kaunis“ Ps.135