Ajalugu

Tartu Peetri kogudus ja kirik

XIX sajandi teiseks pooleks kasvas eestlaste arv Tartus enneolematult suureks. Paiknevate tartlaste  arv ligines 20 000ni
1869.a.  peetud esimese üldlaulupeo laineharjal leidis Tartu raad, et linna elama asunud eestlastele tuleb moodustada oma kogudus. Tartu Peetri kogudus rajati 27. oktoobril 1869.a. Maarja kihelkonna kogudusest eraldumise teel. Apostel Peetruse järgi nimetatud uue koguduse nime hüüdis 4. jaanuaril 1870 Jaani kiriku kantslist välja Võru praost Carl Eduard Hasselblatt. Koguduse esimeseks õpetajaks valiti äsja usuteaduskonna lõpetanud Wilhelm Gottfried Eisenschmidt. Esimesed 14 aastat pidas noor kogudus jumalateenistusi Jaani kirikus
Oma kiriku ehitamise plaane peeti pikalt. Linn lubas eraldada hoone ehitamiseks krundi raekoja platsi lähedale jõe kaldale, aga soise pinnase tõttu loobuti plaanist. Uus plats saadi Emajõe vastaskaldale, Raadi ja Jaamamõisa piiril asuvale põllule.
Esimese üldlaulupeo platsi kõrvale kerkinud katedraal on esinduslik pseudogooti stiilis telliskivihoone, arhitektiks Viktor Schröter ja ehitusmeistriks Gustav Beermann. 1903.a. ehitati kirikule ka 10 torni (56,5 m kõrgune peatorn, 4 nurgatorni, katuse idaserval asuv viilutorn ja peatorni ümbritsevat 4 väikest ilutorni).
Peatornis on kolm kella, millel on nende annetajate järgi antud nimed:  „Gustav“ 1884, „Markus“ 1889, „Tiitus“ 2012.
1882 aasta esimestel kuudel alustati ehitusplatsile telliskivide vedamist. Kivid valmistati Ilmatsalu tellisevabrikus. Peetri kirikule pandi nurgakivi 31. mail 1882 ja juba  kaks aastat hiljem, 16. septembril 1884  pühitseti hoone jumalateenistuste pidamiseks sisse.
Peetri kiriku ümber kasvas Ülejõe linnaosa.

Ülesvõte Peetri kiriku pühitsemiselt 1884a.

Kirikus on kahekordsed külgrõdud, 1500 istekohta, prof. Johann Köleri altarimaal “Kutsuv Kristus”(1890), 23-registriga kontsertorel (meister Müllverstedt, 1891, viimane kapitaalremont 2001), tornikell-ajanäitaja (1904).

Kogudus rajas omale linnas neli kalmistut: Raadi, Vana-Peetri, Uus-Peetri ja Rahumäe.
Pärast Eesti taasiseseisvumist kogudus kalmistuid tagasi ei taodelnud ja need on nüüd Tartu linna üldkasutuses.

Kiriku vitraažaknad purustati 1905. aasta revolutsioonilise puhangu käigus. 1918/1919 vahetusel rüüstasid ja rüvetasid pühakoda Tartus võimu haaranud ja linnas marodööritsenud punaste bolševike banded. Viimase suure sõja ajal sai kiriku välisilme põhjalikumalt kannatada.  Kirik ise säilis. Nõukogude okupatsiooni tingimustes oli kiriku remont ja taastamistööd raskendatud. Kasutati olemasolevaid võimalusi ja leiti ajutisi lahendusi. Kahjustuste likvideerimised ja endise ilu taastamine võttis aega ligi 68 aastat.
Kiriku juurde kuulusid I ja II pihtkonna pastoraadihooned (hävinud sõjas 1944).

Esimene eesti rahvusest koguduse eestseisja 19. ja 20. sajandi vahetusel oli  dr.med. Heinrich Koppel (hilisem Tartu Ülikooli rektor).
1914
aastal asutati koguduse koor. Koguduse laulukoori traditsioon on kandunud läbi aegade tänasesse päeva. Aastal 2019 esines segakoor suurel 150. aastapäeva üldlaulupeol. Lastekoori traditsioon koguduses ulatub aastasse 1916, mil Eestis ajaloo tuntuim koorijuht Miina Härma asutas koguduse juurde laste laulukoori.
Peetri kogudus soetas 2017. aastal enesele Arsise kellade komplekti ja 2018. aastal kutsuti koguduse juures kokku kellaansambel.

Kogudus on olnud läbi aegade eestluse hoidja ning kasvataja. 1910. aastal ehitati koguduse leeri- ja koolimaja (arhitekt Georg Hellat). Linna võõrkeelses kultuurimiljöös anti siin noorsoole esmakordselt eestikeelset algharidust. Maja sai 1944 aastal sõjas kannatada ning pärast seda ehitati see ümber tööstushooneks. Kogudusele tagastati ehitis aastal 1996 ning 2016. aastal valmis arhitektuurne projekt ning linnavalitsus väljastas ehitusloa koolihoone taastamiseks

Esimese Eesti Vabariigi ajal oli koguduse õitseaeg. Esimese iseseisvusaja lõpupäevil ulatus koguduseliikmete arv 27000-ni (ca pool linna tolleaegsest elanikkonnast). Peetri kirik oli ka Tartu ratsarügemendi kirikuks.

Inimkaotused sõjas, küüditamised ning suur põgenemine läände kahandas liikmeskonda märgatavalt. Sõjajärgsel okupatsiooniajal kahanes koguduse liikmete arv esialgu järk-järgult, hiljem, nõukogulike survemeetodite rakendamisel, aga suure kiirusega. Nõukogude ajal oli kirik oluliseks tugipunktiks koolinoortele, kes osalesid protestiaktsioonidel, sealjuures kogunemistel Vabadussõja kangelase Julius Kuperjanovi haual kiriklikel ja rahvuslikel tähtpäevadel.
1985.a. oli koguduses alles vaid 483 annetajaliiget. 1988-1991 toimunud rahvuslik taasärkamine tõi kaasa tungi kirikusse. 1990.a. oli ristimisi 549, leeritamisi 495, laulatusi 128. Liikmeannetajate arv tõusis 1992 aastaks 1380- ni.
Tol ajal alustasid tööd pühapäevakool, regulaarsed leerikursused, piibliring, hoolekanne. Lisaks pikaajalise traditsiooniga segakoorile asutati koguduse juurde ka kammerkoor.  Elustati kirikukontsertide traditsioon. Hakati korraldama eriotstarbelisi jumalateenistusi koolidele jt. asutustele, pidama piiblilugude dramatiseeringute ja orelimuusikafestivale.
Tänapäeval on koguduseliikmete arv stabiliseerunud. Pühapäeviti osaleb jumalateenistusel sadakond inimest. Liikmeannetajaid 700. Koguduse hingekirjas (ristitud isikuid) on  üle 9000 inimese.
1947 -1949 aastatel tegutsesid Peetri kirikus eraldi väikese kogudusena ka sõjakeerises Tartusse pidama jäänud ingerlased. Enamuse ingerlaste edasine saatus oli Eestist Siberisse küüditamine. Ka Tartu ingerlaste õpetaja J. Vaaseli küüditati.
Kui 1948.a. Maarja kogudus võimude poolt likvideeriti, liitusid selle liikmed Peetri koguduse juurde eraldi Maarja pihtkonnana.1997.aastal, pärast koguduse õiguste taastamist, siirdus Maarja kogudus oma tagastatud leerimajja aadressile Õpetaja 5, Tartus.
1990-ndate aastate alguses kasutas Peetri kirikut ka Tartu Soome kogudus.

Kogudus on olnud mitmelaadse välisabi vahendajaks. Välja on kujunenud sõprussidemed Kiiminki kogudusega Soomes,
1993-2014 peeti sõprussidemeid Lüneburgis Mihkli (St. Michaelis) koguduse ja sealse praostkonnaga. 1990. aastatel ja 21 sajandi esimese kümnendi alul peeti sõprussidemeid  Gottsunda kogudusega Uppsalast. Sellest on tulnud toetust nii majanduseluks, noorte- ja muusikatööks kui ka oreli renoveerimiseks. Kolmanda korruse värvilised kaaraknad renoveeriti põhjalikult 1990. aastate alguses Kanada väliseestlase, endise koguduseliikme Erica Bockfeldti annetuse toel.
2017. aastal toimus kaarakende remont ja tihendamine.
Märkimisväärne on abi on saadud linnavalitsuselt: 1980. aastate lõpul teostati fassaadide üldremont, 2000. aastal vahetati välja kogu elektrivarustussüsteem ja soojasõlm  (toetus 50%), osalus oreli remondis (ületas 1/3 kiriku üldkuludest). Tartu linn on oma eelarvest kiriku remondi ja korrashoiu  heaks andnud oma panuse mitmel korral.
Oreli renoveerimine sai võimalikuks eeskätt tänu abistamisfondile, mille eesotsas seisis praost emer. Toomas Põld Bielefeldist, Saksamaalt.

Peetri kiriku orel

Aastatel 2010-2013 teostati ettevõtja Tiit Veeberi toetuse abil kirikuhoone juures suurremont, mille käigus restaureeriti kiriku aknad, uksed ja välisfassad, paigaldati  tornikiivritele ja katusele vaskplekk-kate ning soojustati kiriku laepealne.
2015. aastal restaureeriti kiriku altariruum. 2023. aastal remonditi kiriku rõdukorruste seinad ja restaureeriti esiukse sisepiirdel olev ornamentika.

 

Kogudus hoiab ja korrastab oma pühakoda igapäevaselt. Remonttöid tehakse peamiselt soojematel aastaaegadel. Hoone ja selle ümbruse korrastamiseks ning akende pesemiseks korraldatakse koos leerilastega talgupäevad igal kevadel ja sügisel.

Kogudust on teeninud 155. aasta kestel 9 õpetajat.
Peetri koguduses on säilinud kirikuvanema-vöörmündri seisus. Kirik ja kogudus elavad oma vääramatut elu Jumalat ja tema juhtimist usaldades ning selle maailma muutlikkust arvesse võttes. Linna avalikkus on väärtustanud kirikut kui muutumatu identiteedi kandjat, keda võib usaldada.

Kogudust varem teeninud õpetajad:

– Wilhelm Gottfried Eisenschmidt (teenistusaeg 1869-1922), 1. pihtkond;

– Arnold Laur (1912-1922), 2. pihtkond;

– praost Julius Rutopõld (1923-1936), 1. pihtkond;

– Jaan Treumann (1923-1941), 2. pihtkond;

– dr. Jaak Taul (1936-1944), 1. pihtkond;

– Jaan Muru (1941-1944), 2. pihtkond;

– praost August Janni (1942-1981);

– Kalle Mesila (1981-2009).

 

Kogudust teeninud tuntumad kirikumuusikud:

– Bernhard Stern (1870-1891);

– Karl Lampson (1892-1934);

– Johannes Kärt (Jaak Karis; 1924-1944);

– Leonhard Wirkhaus (1933-1944).

 

Peetri kirik kerkis rahva annetustest

(Artikkel Tartu Postimehest 04.09.2009)

Ene Puusemp

Tartu Maarja koguduse kiriku taastamise aade teritab tähelepanu ka Peetri kiriku vastu.

Emajõe ürgoru kõrgel nõlval seistes mõjub too kui iidne katedraal. Tegelikult on tema kogudus sama vana kui meie 1869. aastal sündinud üldlaulupidude traditsioon – 140-aastane. Peetri koguduse kirik on aga oma uhkes monumentaalsuses seisnud Narva mäel 125 aastat. Nii et kui maarahvas Tartusse oma esimesele laulupeole kogunes, oli Narva mäel saksa käsitööliste seltsilt peoks üüritud aia taga alles lage maa. Tiigi ja Pepleri tänava ristumiskohale ehitatud Maarja kiriku (1837–1841) ajalooliseks iseärasuseks on see, et ta oli esimene spetsiaalselt eesti kogudusele ehitatud kirik Tartus. Peetri kiriku iseärasus on aga see, et ta on samast, ent suureks paisunud Maarja kogudusest (seal olid koos maa- ja linnainimesed) eraldunud esimene Tartu linnaeestlaste kogudus. Kiriku aga pidi Peetri kogudus endale ise ehitama. Kuhu uus kirik ehitada? Selles küsimuses «ei tahtnud mõtted kokku sündida». Üks mõte oli püstitada see südalinna Emajõe kaldale lihapoodide kõrvale (ilmselt praeguse haridusministeeriumi esisele alale). Kui aga avastati, et ehitusplatsi põhjaks on sügav turbasoo, loobuti kalliks kujunevast ehitustööst. Hakati otsima kindlama põhjaga kohta. Et Ülejõele Jaama mõisa väljadele vastu Raadi mõisa piire oli magistraat kavandanud majaehitamise platse, siis otsustati ka uus kirik ehitada sinnakanti.

Ehitusraha annetustest

Kiriku ehitamiseks vajaminev raha koguti vabatahtlikest annetustest, koguduse liikmete majast majja «andeid küsimas» käimisest, näitusmüükide ja kontsertide korraldamisest. Ka magistraat andis linnakassast igal aastal kindla summa ja küsis toetust ka Tartu gildidelt. Loomulikult eeldas kiriku ehitamine ehitusplaani. Tartu linna ehitusmeister Maximilian Rötscher joonistas selle peenikese linase riide peale. Kuid tsaaririigi «Sisemiste Asjade Ministeerium» polnud esitatuga rahul. Öeldi, et «ehitus- ja iluseadused» sugugi ühte ei sündivat. Peterburi ehituskooli direktori soovitusel korraldati Peterburi Arhitektide Seltsis konkurss tingimustel, et kiriku ehitus läheks maksma 80 000 rubla, et kirik «oleks telliskivist ja gooti moodu ning mahutaks 3000 istet». Konkursi võitjaks osutus prof Viktor Schröter. Kiriku ehituseks vajaminevad maakivid, Ilmatsalu telliskivivabrikust tellitud tellised ning puitmaterjal veeti tulevasele ehitusplatsile 1881. ja 1882. aasta talvel. 1882. aasta kevadel hakati alusmüüride jaoks kraave kaevama ja müüre laduma. 31. mail pandi kirikule nurgakivi. 125 aastat tagasi, 1884. aasta oktoobris peeti oma hoonekõrguse kätte saanud sakraalhoones esimene jumalateenistus. Istmed olid tehtud lihtsatest tellingulaudadest, altarilaud ja selle tagasein kaetud tapeediga, altari võreks pandud «universiteedi kiriku kingitud võre». Kantsli olid meisterdanud kohalikud tislerid. Kiriku õnnistamise päeval kingiti Peetri kogudusele kaks altarilühtrit, kuus seinalampi, pruunist sametist tekk altari ümber, altaripiibel… Kinkijaiks oli edenenum osa tollastest Tartu eestlastest: pottseppmeister, päevapiltnik, raamatutrükkal, kiriku vöörmünder, poepidajad. «Redaktor Karl August Hermanni proua» oli oma käega välja õmmelnud jalavaiba. Nii alustati… Kuid 1884. aastaks polnud koguduse ehitusmured veel lõppenud. Tuli jätkata annetuste kogumist kirikutornide ehituseks ja võlgade tasumiseks.

Hurda soovitus

Peetri koguduse õpetajaks oli kutsutud küll Jakob Hurt, kuid tollal Peterburi eestlaste Jaani kirikut teeniv Hurt soovitas enese asemele Wilhelm Eisenschmidti, kes oli talle tuttav kui aatemees rahvuslikkuse äratajate esimesest reast Tartu Eesti Põllumeeste Seltsis ja Eesti Kirjameeste Seltsis. Teravate lahkhelide tõttu Aleksandri kooli peakomitees eemaldus selle liige Eisen­­schmidt avaliku elu korraldamisest ja pühendus õpetajana, selle sõna kõige avaramas tähenduses, oma koguduse kaudu ümbrust humaansemaks muutma. Et oma koguduse liikmete «hariduse tasapinna taset tõsta», asutas ta leeriõpetuse ettevalmistuskooli, sellest lootis ta välja arendada esimese eesti õppekeelega algkooli. Kui sai valmis õpetajamaja, kutsus Eisenschmidt enda juurde koguduse kõige vaesemad lapsed. Ta oli palunud üliõpilasi ja muid häid inimesi neid ilma palgata õpetama. Kui Tartusse asutati eestikeelne külakoolmeistrite seminar, võeti Eisenschmidti leeriõpetuse eelkool seminari harjutuskooliks. Vene riigivalitsuse uue koolikorralduse nõudel aga seminar ja selle harjutuskool suleti. Liivimaa rüütelkonnalt nõutatud 200 rubla suuruse toetuse eest leidis visa Eisenschmidt siiski kaks endist külakoolmeistrit, kes paar korda nädalas vaesematele lastele tähti, numbreid ja lugemist õpetasid ning piiblilugude tükkide tähendust selgitasid. Kohalik koolivalitsus keelas ka selle võimaluse ja nõudis kooli, kus õppekeeleks vene keel.

Dr Koppel ja Peetri kool

Oma emakeelse algkooli asutamise kava tõsteti uuesti päevavalgele 1901. aastal, kui Peetri kogudus oli suutnud ennast linna saksa koguduse eestkoste alt ära rääkida ja kirikuvalitsust oma iseseisvas toimetulekus veenda. Peetri koguduse (tollal liikmeid 17 000) eestseisjaks sai kurgu-, nina- ja kõrvahaiguste eraarst Heinrich Koppel. (1920. aastal sai Koppelist emakeelse Tartu Ülikooli esimene rektor). 1901. aastal küsis ta ühel koguduse peakoosolekul: millist ehitust alustada, kas kirikule tornide või oma koguduse koolimaja ehitamist? Kohalolijad leidsid, et koolimaja ehitus on hädatarvilikum. Lõppotsus tehti siiski üldinimlik ja kõlbeline. Et kõik koguduse vanemad liikmed, kes kiriku ehitamist ning sisustamist-kaunistamist (kroonlühtrid, kirikupingid, väike tornikell jm) nii suurte kui väikeste annetuste ja säästudega olid toetanud, oma südamesoovi täielikku täitumist näeksid, peeti õiglasemaks alustada tornide ehitust. Et juba oli koguduses tublide käsitöömeistrite kõrval ka rohkem haritlasi (näiteks advokaat Kaarel Parts ja keeleteadlane Oskar Kallas), siis suudeti ka emakeelse kooli asutamise plaan venestusaja ahistavate seaduseaiste vahel osavalt oma eesmärgi poole juhtida. Peetri koguduse emakeelse õpetusega algkool alustas oma tegevust 1906. aasta septembris, esialgu küll üüritud pinnal. 100 aastat tagasi, 1909. aasta kevadel, 5. mail pandi koguduse koolimajale nurgakivi. Uus koolihoone (arhitekt koguduse liige Georg Hellat) kerkis Peterburi maantee ja Peetri tänava nurgale. Seegi ehitus sai teoks tänu annetustele ja ühistundele. Emakeelset õppetööd alustati Peetri koolis (hilisem linna X algkool) 1910. aasta sügisel. Sõjaajal (1944) kannatada saanud koolimaja enam ei taastatud, sellest sai hoopis tööstushoone, ehitusmaterjalide tootmise tsehh.

Juubeli ajalookonverentsil on käsitletud:
Peetri Koguduse ja koguduse kooli sünni ja kujunemise lugu, samuti olid ettekanded orelimeister Friedrich Wilhelm Müllverstedt’ist Johann Kölerist ja kiriku arhitektist Viktor Johann Gottlieb Schröterist.