Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond

Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond asutati Tartu Peetri koguduse ja Tartu Kultuurkapitali poolt 22. aprillil 2012.a. Leping allkirjastati pidulikult pühapäevasel peajumalateenistusel Peetri kirikus.

Toetusfondi eesmärk on aidata taastada 1910 aastal ehitatud ajalooline Tartu Peetri koguduse koolimaja ning toetada põhikooli ja lasteaia avamise ettevalmistamist ning õppetöö käivitamist.

Aidake toetada luterliku kooli taasavamist Tartus!

Annetusi ja toetusi koolihoone taastamiseks saab kanda:
SA Tartu Kultuurkapital SEB Pank arveldusarvele EE2510 101020 5205 0006 märgusõna „Tartu Peetri Kool“.

Kultuurkapital on kantud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt koostatud tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (TMS § 11). Maksuvabalt annetamise piirmääraks on juriidilisel isikul 3% jooksval kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10 % eelmise majandusaasta kasumist (TMS § 49 lg 2).
Eraisikud saavad tulumaksuvabalt annetada kuni 5% sama aasta tulust.

Eraisikud saavad tuludeklaratsiooni esitades annetatud summast 21% tagasi, ettevõtted erisoodustusmakse maksma ei pea. Kultuurkapital on valmis soovi korral sõlmima juriidilise isikuga lepingu firma raamatupidamise jaoks.

Tartu Kultuurkapital töötab avalikes huvides. Kultuurkapitali kaudu antavad toetused on nii saajale, kui ka andjale maksuvabad. 

Anne Evrecht 
Tartu Kultuurkapital juhataja kt.

Ants Tooming
EELK Tartu Peetri koguduse õpetaja
MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool esimees