Teeme koos kiriku korda

Tartu Peetri kirik (neogooti stiilis maakivist vundamendiga tellisehitis) ehitati Tartu linna eestlaste poolt. Kirikuhoone pühitseti 1884.aastal. Hoone on säilinud algupärasena ja on väga väärtuslik iseseisva arhitektuurimälestisena ning ka osana Tartu kultuuriloolises arengus. Kogudus on enda valduses olevasse kultuuripärandisse suhtunud heaperemehelikult ja austusegaKuid inimkätega valmistatu vajab ikka ja jälle parandamist ja kohendamist. Väärika hoone kaunina hoidmisel vajab Tartu Peetri kogudus abikäsi ja ka toetust.

Suur tänu juba ette lahketele annetajatele ja tänu neile, kes on kirikut juba varem toetanud.

Käsil olevad ettevõtmised:
Edelatorni siseuste renoveerimine ja soojapidavaks muutmine (4 ust, ühe ukse restaureerimine 700 €)
Hoovialal paikneva garaaži tagaseina võõpamine tellisekarva

Plaanis olevad ettevõtmised:
Peetri koolimaja taasülesehitamine (kuni 3 miljonit eurot)
Kiriku põrandate puhastamine nõukogude aegsest värvikihist, põrandate originaalväljanägemise taastamine (27 000 €)
Loodetorni siseuste renoveerimine ja soojapidavaks muutmine (5 ust, ühe ukse restaureerimine 700 €)
Kirikut ümbritseva kivisillutise paigaldamise jätkamine
Kiriku peasaali seinte, pingistiku, lae ja rõdude remont  ( ca 170 0000 €)
Kantselei siseuste renoveerimine (3 ust, maksumus kokku 1600 €)
Ülemise rõdukorruse põhjakülje vitraažakende restaureerimine  (10 akent, ühe vitraažakna restaureerimine 2500 €)
Kirikuaia alumiste betoonpiirete taastamise jätkamine
Peetri tn. poolse sissesõiduvärava aiapostide ladumine ning raudaia ning väravate paigaldamine

EELK Tartu Peetri koguduse pangaarve SEB pangas on: 10152001811000.

EELK Tartu Peetri koguduse pangaarve Swedpangas on:  EE672200221010272018

Kui soovite mõnda käsil olevatest tegevustest toetada, lisage palun ülekande selgitusse vastav märgusõna.

Laulusalm ütleb:

Su töö on see, oh Jeesus Krist, see töö, mis meie käes. Ja et see Sinu töö on tõest, siis nurja ta ei läe. (KLPR 247)

Õnnistagu Jumal lahkeid annetajakäsi!

Teostatud tööd ja projektid

2010
Altarivitraažide taastamine
Kirikusaali akende renoveerimine
Välikäimlate lammutamine
Kantselei remont

2011
Aita taastada Peetri kiriku torn – projekt lõpetatud
Käärkambri remont
Nõukogude aegsete garaažide lammutamine ja parkla rajamine
WC ja naisringi ruumi remont
Kõrghaljastuse likvideerimine ja kiriku ümbruse korrastamine

2012
Pruudikambri renoveerimine
Laulukooridele harjutusruumi remontimine
Eeskoja laes olevate katkiste klaasakende sulgemine ja lae remont
Kolmas kirikukell
Kiriku esise kivisillutise paigaldamine

2013
Kiriku katuse panek ja nurgatornide remont
Sissekäigu tee rajamine
Peetri kooli taasalustamine
Kooli lasteaiamaja renoveerimine
Koguduse lipp ja vapp

2014
Peetri kooli lasteaia uue maja renoveerimine aadressil Punga tn 2
Roosakna valgustamine
Ukse sulgurite paigaldamine kirde ja kagutorni siseustele
Vaheaia ehitus naaberkrundi piirdele
Kogu kirikusaali valgustite väljavahetamine kirikuruumi sobivate kroonlühtrite vastu.
Munakivi sillutise rajamine kiriku lõunaküljele.

2015
Altariruumi remont – projekt teostati 2015 aasta alguskuudel. Tööde tulemusel sai J. Köleri maalitud altaripilt kunstiteosele väärilise ümbruse. Altaripühadus vabanes nägemismeeli häirivast räämast. Taastati altari algne ilme. Altaritiibadele hiljem lisatud maalid paigutati ümber kiriku külgseintele.
Kirikusaali alumise korruse külgseinte värvimine.

2016
Fuajee ja kiriku eeskoja remont.
Kiriku esifassaadi lagunenud telliste restaureerimine

2017
Käärkambri välisuste ja siseuste remont
Ülemise rõdukorruse lõunakülje vitraažakende restaureerimine
Kiriku välisfassaadi laguneud telliste väljavahetamine
Kiriku põhjakülje välisfassaadi alumise osa remont ja lagunenud telliste väljavahetamine
Käsikellade komplekti soetamine kogudusele 

2018
Kiriku peatee välisvalgustite soetamine ja paigaldamine
Kõnnitee sillutamine kiriku peauksest kuni parklani
Peasissepääsu sisemiste uste pragude paikamine ja remont
Kirikuaia alumiste betoonpiirete taastamine (4 aiavahet)
Peetri tn. poolse lagunenud aiapiirde lammutamine ja betoonaluse väljakaevamine ning teisaldamine
Peetri tn. poolse sissesõiduvärava aiapostide vundamendipostide valamine