Naisring

1995. aastal alustas koguduses tegevust diakooniatoimkond. 2010. aastal nimetati diakooniatoimkond ümber koguduse naisringiks. Naisring võttis üle kõik senised diakooniatoimkonna ülesanded, kuid põhiosas keskenduti kiriku heakorra hoidmisele ja omavahelisele osaduslikule ühistegevusele oma kiriku ja koguduse heaks. Vajadusel ka väljapoole oma kogudust.

Naisring katab pidulikemal puhkudel ka koguduse kohvilaua. 

Naisringi ülesanne on ka eakate koguduseliikmete sünnipäevade tähistamine, mis toimub iga kuu viimasel pühapäeval, õnnitluskaardid ja kutsed saadetakse 75 aastastele ja vanematele. Pidulikul sünnipäevalaual on alati midagi maitsvat kohvi kõrvale. See on hea võimalus hea võimalus omavahel tuttavaks saada ja suhelda.  Palume eakatel sünnipäevalastel või nende lähedastel anda teada soovist sünnipäevapeost osa võtta või korraldamisele kaasa aidata.

Kodude külastamine – kui soovite, et teid või teie lähedasi külastataks hingehoidlikuks vestluseks, andke sellest teada meile.

Kõik tublid ja ettevõtlikud naispere liikmed, kes soovivad meie kiriku heale käekäigule kaasa aidata, on oodatud teisipäeviti meie kirikusse.