Auf Deutch In English

August Artur Terkmann (1885-1940) oli eesti orelimeister. Oreliehitust õppis oma isa orelimeister Gustav Terkmanni käe all ja Aug. Laukhuffi tehases Saksamaal. 1908. aastal sai ta oma isa orelitöökoja juhatajaks. Terkmann on ehitanud hulgaliselt oreleid Eestis, Venemaal, Lätis jm. Suurim tänini säilinud orel asub Tallinna Püha Vaimu kirikus. Terkmann on ehitanud ka “Estonia” kontserdisaali esimese oreli ja  Tallinna Jaani kiriku oreli. Terkmanni orelid esindavad romantilist kõlasuunda. Tema pillidel on palju suhteliselt vaikselt intoneeritud registreid. Huvitav on tõsiasi, et Terkmann oli väga suur uue tehnoloogia kasutaja. Näiteks  ehitas ta Tallinna Jaani kirikusse  esmakordselt ka altaritaguse oreli, mis oli vajalik õpetaja laulu saatmiseks ja mis oli mängitav peaorelilt pika elektrilise ülekandetraktuuriga. See oli 1914. aastal maailmas täiesti algupärane ja  uudne võte.