Auf Deutch In English

EELK Tartu Peetri koguduse arengukava

EELK Tartu Peetri koguduse arengukava valmis 2011. aastal koguduse juhatuse ühistöö tulemusel.

Arengukava koostamise protsessis arutati läbi hetkeolukord. Samuti tehti põhjalik organisatsiooni eneseanalüüs ja määratleti ning seati fookusesse oluline. Nii oli võimalik seada  strateegilisi eesmärke, millest  omakorda lähtuvad lähemad eesmärgid. Juhatus soovis arengukava koostada  konkreetse, täpse ja lihtsalt mõistetavana.

Koostatud arengukava abil saab loogilisemalt planeerida aastaeelarvet, seda lähtealusena kasutades  kehtestada ka mõõdetavaid eesmärke.

Igaaastane arengukava ülevaatamine aitab kohanduda muutuvate oludega, peegeldada ning tagasi sidestada, kuidas arengukava koostamise hetk oli vastavuses uute olukordade ja valikuvõimalustega.

 

Arengukava