Auf Deutch In English

1995 aastal alustas koguduses tegevust diakooniatoimkond. 2010. aastal nimetati diakooniatoimkond ümber koguduse naisringiks. Naisring võttis üle kõik senised diakooniatoimkonna ülesanded, kuid põhiosas keskenduti kiriku heakorra hoidmisele ja omavahelisele osaduslikule ühistegevusele oma kiriku ja koguduse heaks. Vajadusel ka väljapoole oma kogudust.

Naisring katab pidulikemal puhkudel ka kirikukohvi laua. Kirikukohvi pakutakse ka teisipäeviti, naisringi kokkusaamise päeval kell 12.00 ja neljapäeviti kell 12.00, ajalehe Eesti Kirik lugemislaua ajal.

Naisringi ülesanne on ka eakate koguduseliikmete sünnipäevade tähistamine, mis toimub iga kuu viimasel pühapäeval, õnnitluskaardid ja kutsed saadetakse 75 aastastele ja vanematele. Pidulikul sünnipäevalaual on alati tort ja muud maitsvat kohvi kõrvale. Palume eakatel sünnipäevalastel või nende lähedastel anda teada soovist sünnipäevapeost osa võtta või korraldamisele kaasa aidata.

Kodude külastamine. Kui soovite, et teid või teie lähedasi külastataks hingehoidlikuks vestluseks, andke sellest teada meie naisringi liikmetele.

Naisringi liikmed Maria Kao, Leili Kuslap, Anne Hermet, Liidia Susi, Maie Peets-Vasiljeva ja esinaine Aino Hein kuulavad ära abivajajate mured ja vastavad teie küsimustele.

Kõik tublid ja ettevõtlikud naispere liikmed, kes soovivad meie kiriku heale käekäigule kaasa aidata, on oodatud teisipäeviti meie kirikusse.